21 Kasım 2012 Çarşamba

Insan kaynaklari ara sinavi soru ve cevaplari

 

İNSAN KAYNAKLARI ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI- 21-11-2012
1-Aşagıdakilerden hangisi iş başında uygulanan eğitim yöntemleri arasında yer almaz.?
CEVAP: ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ (Ünite 5-Sayfa 13)

2-Aşagıdakilerden hangisi Eğitimden beklenen beşeri ve sosyal amaçlardan biridir?
CEVAP; İŞ TATMİNİNDE VE BAŞARIDA ARTIŞ (Ünite 5-Sayfa 5)

3-Aşağıdakileren hangisi değişen iş ortamında eğitim çalışmalarının devamlı olması anlamına gelen eğitim ilkelerinden biridir.
CEVAP: EĞİTİMİN SÜREKLİLİĞİ (ÜNİTE 5-SAYFA 6)

4-“Bir görüşmecinin adayın bir özelliğini olumlu olarak değerlendirdiğinde diğer bütün özelliklerinin iyi olacağını kabul etmesi”aşağıdaki hangi hata türü ie açıklanabilir.
CEVAP: HALE ETKİSİ (ÜNİTE 6- SAYFA 11)

5-Aşağıdakilerden Hangisi insan kaynakları yönetiminin artıran faktörlerden biri değildir.
CEVAP : KARİYER PLANLAMA (ÜNİTE 1-SAYFA3)

6-Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklardan biri değildir.
CEVAP: PERSONEL YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İÇ PLANLAMA MEVCUTTUR (ÜNİTE 1 –SAYFA 7)

7- Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevre faktörlerinden biridir?
CEVAP:ÖRGÜT KÜLTÜRÜ (ÜNİTE 1 – SAYFA 10)

8- Aşağıdakilerden hangisi PERFORMANS değerlendirmede görev almaz?
CEVAP:SENDİKALAR (ÜNİTE 6-SAYFA-5-6-7)

9-Aşağıda verilen performans değerlendirme hatalarından hangisinde ardı ardına yapılan değerlendirmeler nedeniyle kişilerin birbiri ile karşılaştırılması söz konusudur?
CEVAP:KONTRAST HATALARI (ÜNİTE 6 SAYFA 13)

10- Aşağıdakilerden hangisi işleri tanımlamak, kaydetmek ve ifa etmek için zorunlu olan becerileri ve diğer iş gereklerini tespit etme sürecidir?
CEVAP:İŞ ANALİZİ (ÜNİTE 2 –SAYFA 2)

11- Aşağıdakilerden hangisi çalışanlara işlerini yapabilmeleri için gerekli bilgileri öğretme süreci olarak tanımlanmaktadır.
CEVAP: EĞİTİM ( ÜNİTE5-SAYFA 3)

12-Aşağıda verilen insan kaynakları tahmin yönemlerinden hangisi örgütün istihdam düzeyinde son birkaç yılda meydana gelen değişmeleri inceleyerek gelecekteki ihtiyaçları ile ilgili öngörümlemeler yapmasının içerir.
CEVAP : TREND ANALİZİ (ÜNİTE3-SAYFA 7)

13-Aşağıdaki kariyer evrelerinden hangisinde kişi işine başlar ve işletmede kendisine eğitimler verilir?
CEVAP:YERLEŞME EVRESİ (ÜNİTE 7-SAYFA 4)

14- Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirmede işverenin rollerinden biri değildir?
CEVAP:YÖNETİCİSİ İLE KARİYERİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPAR (ÜNİTE 7- SAYFA 6)

15- Aşağıdakilerden hangisi işletme içinde bir kişinin belirli bir işi başarıyla ifade etmesi için ihtiyaç duyduğu öğrenim, iş deneyimi, iş becerisi gibi niteliklerini gösteren yazılı belgedir.
CEVAP: İŞ ŞARTNAMESİ (ÜNİTE 2 –SAYFA 13)

16- Aşağıdakilerden hangisi performans planlama ve değerlendirmede kullanılan hedeflerin özelliklerinden biri değildir.
CEVAP:DEĞİŞTİRİLEMEZ OLMALIDIR.(ÜNİTE 6-SAYFA 21)

17-işgörenlerin yaptıkları bir iş veya görev dışında başka işlerde belirli sürelerle çalıştırılması, aşağıdaki hangi iş tasarım yaklaşımı ile açıklanabilir?
CEVAP: İŞ ROTASYONU (ÜNİTE 2-SAYFA 18)

18- Aşağıdakilerden hangisi aday bulmayı etkileyen örgütsel faktörlerden biri değildir?
CEVAP:İŞGÖREN PAZARININ DURUMU (ÜNİTE 4-SAYFA 5)

19-Aşağıda verilen iş dışı eğitim yöntemlerinden hangisinde konferanslar,seminerler,kurslar verilmektedir?
CEVAP:ANLATIM YÖNTEMİ (ÜNİTE 5 – SAYFA 15)

20- Aşağıdakilerden hangisi iç kaynaklardan aday temin etme yolarından biridir?
CEVAP:TERFİ (ÜNİTE 4 – SAYFA 7)

21-Aşağıda verilen iş tanımı unsurlarının hangisinde işin niçin ve nasıl yapıldığı kısaca belirtilir?
CEVAP: İŞİN AMACI VE ÖZETİ (ÜNİTE 2 – SAYFA 11)

22-İş şartnamalerinden aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
CEVAP:İŞİN KONUMU ( ÜNİTE 2 – SAYFA 14)

23-Aşağıda verilen insan kaynakları işlevlerinden hangisi ile çalışanların görevini yapma derecesi değerlendirilir?
CEVAP:PERFORMANS DEĞERLENDİRME ( ÜNİTE 1 – SAYFA 11)

24- Aşağıdakilerden hangisi aday bulmayı ve sağlamayı etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?
CEVAP : ÖRGÜTÜN İMAJ VE İTİBARI

25- Aşağıdakilerden hangisi eğitimden beklenen yararlardan biri değildir?
CEVAP: İŞ VERİMLİLİĞİNDE AZALMA YAŞANMASI (ÜNİTE 5 – SAYFA 7 
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: